Vzdelávací program pre žiakov základnej školy

Vzdelávací program pre žiakov základnej školy

    V spolupráci so zberovou firmou Brantner Gemer s.r.o. realizujeme vzdelávacie programy pre materské a základné školy.  Žiaci sa hravou formou dozvedia, ako správne triediť  odpady a čo sa s vytriedeným materiálom deje.

    V rámci prevencie sa snažíme vychovávať  deti k tomu, aby svojím správaním prispeli k znižovaniu množstva odpadov a poznali, do akého kontajnera jednotlivé druhy odpadov patria.

     Veríme, že cez najmladšiu generáciu vieme vychovávať  aj dospelých, aby sa správali zodpovedne a šetrne k životnému prostrediu.