Správa o činnosti za rok 2021 - elektro - júl 2022