Správa o činnosti za rok 2020 - elektro - júl 2021