Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky za rok 2019