Oslovenie občanov

Oslovenie občanov

Vážení občania,  

              
prihovárame sa Vám ako organizácia zodpovednosti výrobcov (v skratke „OZV“) ktorá od 1. júla 2016  financuje separovaný zber v mestách a obciach Slovenska.
  
             
V praxi to znamená, že za každú papierovú krabicu, sklenú alebo plastovú fľašu, fóliu či plechovku, ktorú si kúpite v obchode alebo aj napr. z internetu, má jej výrobca alebo dovozca zaplatiť  poplatok k nám do OZV, my ich zase vyplatíme obciam a mestám na úhradu nákladov na separovaný zber. Do separovaného zberu potom Vy dáte tie krabice, fľaše a fólie, ktoré ste si kúpili spolu s tovarom.
             

Naša OZV sa volá NOWAS s.r.o. a uzatvorili sme zmluvu s Vašou obcou, aby sme financovali Váš separovaný zber. Platíme náklady za zber, dopravu, prenájom zberných nádob, dotrieďovanie a recykláciu Vami vytriedených odpadov. Podľa zákona prípadný zisk musíme použiť na rozvoj separácie.
 

Aj tu platí, že čím dôkladnejšia separácia, tým väčšia efektivita zberu. Nezabúdajte, že kúpou tovaru ste už raz prispeli aj Vy na separovaný zber.  

                                    Aby sa Vaše aj naše náklady nedvíhali, separujte poctivo. 
                                                    Vaša snaha sa Vám oplatí.             


Pozdravujú Vás zástupcovia NOWAS s.r.o.
www.nowas.sk