Naše referencie

Naše referencie

Máme dlhoročnú prax v oblasti environmentálneho nakladania s odpadmi z obalov v organizáciách, ktoré zabezpečujú pre povinné osoby plnenie povinností v zmysle zákona o obaloch, pre výrobcov elektrozariadení plnenie limitov zberu a recyklácie elektroodpadov a iných povinností pre zmluvných partnerov v oblasti životného prostredia.
Naše skúsenosti vychádzajú aj z pôsobenia v štátnej správe, v profesijných združeniach, z pedagogickej činnosti a zo spolupráce s obcami a mestami Slovenska.