Čo sa deje s naším odpadom

Čo sa deje s naším odpadom

Video nás v krátkosti prevedie tým, čo sa deje s odpadom z obalov, vyzbieraným od obyvateľov, ktorí žijú v nami zazmluvnených obciach.
Naša spolupracujúca zberová spoločnosť ADAX spol s .r.o. nás uvedie do svojich priestorov, kde vidíme, ako sa nakladá s vrecami, do ktorých občania vložili svoje odpadov z obalov. Vrecia sa vysypú na triediacu linku, tam sa jednotlivé komodity oddelia a putujú do listu, ktorý pripraví materiál na prepravu a ďalšie spracovanie. Záverom vidíme príklady niektorých konečných výrobkov z recyklátu - výlisky, granulát a pod.

Presvedčili sme sa, že odpad je surovina. 

Triediť je užitočné, správne a jednoduché.