Rozhodnutie o predĺžení autorizácie - elektrozariadenia